Chính sách quy trình xử lý khiêu nại

20 tháng 09, 2017

Bởi Hồ Minh Trí

Chính sách quy trình xử lý khiếu nại
1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của shop.
2. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng.
Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Bạn cần LADES hỗ trợ?

Hãy để lại email hoặc số điện thoại và tên, chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất.

Messenger

Zalo

Mã Quang Trí

Hồ Minh Trí